Vinnande säljtips

Som många andra har jag följt Per Langes säljskolaTwitter. Per täckte in alla viktiga aspekter på försäljning på ett sätt som var lätt att följa och ta till sig. Att köra utbildning på Twitter är vad jag vet inte vanligt men säljskolan visar att det finns potential. Mot slutet utlyste Per en tävling om bästa säljtips och vem vill inte vara med och tävla? Av twitterflödet att döma var det många som skickade en massa bra och väldigt konkreta säljtips, direkt applicerbara i vardagen. Själv skickade jag in:

”Be dina bästa kunder om hjälp att bli bättre säljare. Alla älskar hjälpa!”

Jag tänker att i grunden vill vi alla hjälpa varandra. Tänk efter själv, hur många gånger när någon har bett dig om hjälp har du sagt nej? Själv blir jag lite smickrad när någon ber mig om hjälp och hjälper nästan alltid till.

Det finns flera skäl till varför du skall fråga dina bästa kunder. Troligen hör de till dina trognaste kunder och har funnits med under en längre tid måste det finnas en eller flera anledningar till det och dessa skall du ta reda på. De enklaste frågor handlar om produkten eller tjänsten du säljer och företaget som du arbetar för. Vad har dina produkter som inte konkurrenterna har och vad gör ditt företag till en bra leverantör?

Svårare för många är att fråga varför kunden köper av precis, just dig. Tänk på att din kund definerar dina styrkor utfifrån sina behov. Tycker de så är det troligt att andra också tycker så. Det stärker dig i din syn på dig själv och din egen förmåga. Ännu svårare är att fråga vad du, just du, kan göra bättre. Se inte svaret som kritik; tacka för hjälpen du får med att bli en ännu bättre säljare, för hade du inte varit bra hade du inte varit där du är.

En ytterligare hjälp du kan be om är att fråga om din kund känner någon annan/annat företag denne tror kan ha nytta av dina produkter eller tjänster. Du kommer att få nya leads, och med en rekommendation är steget till affär lite kortare.

Hur det gick i tävlingen? Jo, jag fick en biljett till The Lange Show den 20 April på Storan i Göteborg.

 • http://www.highwaytomarket.se/ Håkan Djurberg

  Grattis till segern – och framför allt: tack för ett mycket bra tips med dina tankar bakom redovisade ovan.

  • Joachim Keim

   Tack

 • zetterberg

  Bra skrivet, jag gillar tänket och upplägget.

  • Joachim Keim

   Tack!