Tesen om ideala ledare – resultatet

I fredags på Sharea testade jag tesen om att alla vet hur idela ledare är. I korthet så verkar alla ha en kunskapen inom sig. De som deltog i mina 15 minuter hade inget problem att minnas en person och en specifik situation där personen fått deltagaren att växa. Att få sina medarbetare att växa är i mina ögon en av de viktigaste uppgifterna som ledare.

Jag hade hoppats att vi på 15 minuter skulle få en hyfsad heltäckande karta över vilka beteenden som utmärker en ideal ledare. Nu kan jag konstatera att även om alla har kunskapen inom sig så krävs det mer tid för att få den på papper.

Så småningom kommer jag att skriva mer om detta men som en kort sammanfattning av idela ledare har de en hög frekvens av beteenden inom Föredöme, Personlig omtanke och Inspiration & Motivation.

Kommentera gärna vilka tankar du har kring ledare i allmänhet och vad som möjligen gör dem till idel ledare.