Dialog avvisad (?)

Besökte nyss ett PWC-seminarie, Realisera möjligheter till regional konkurrenskraft. Två punkter som i sammanhanget är viktiga kom upp i inledningen och i panelen; innovation och hållbarhet. Panelen framhöll hur duktiga vi är i Sverige på innovation med hänvisning till Cities of Opportunity 2011 där Stockholm rankas på plats 4 totalt och plats 1 vad gäller innovation & intellektuellt kapital.

Sverigestudien som mäter rådande kultur och värdegrund i Sverige ger en kompletterande bild ur ett annat perspektiv. När svenskar får välja värdeord som beskriver dem själva hamnar inget sådant ord som kan kopplas till innovation på topp 10. Detsamma gäller synen på den egna arbetsplatsen oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet. En slutsats kan vara att det beror på att innovation tillskrivs individer med vissa egenskaper och man ser att . Samtidigt är innovationsförmåga något som blir allt viktigare för att vi som nation skall utvecklas.

Efter panelen frågade jag hur de ser på de olika bilderna ovan. Svaret blev att vi redan är väldigt bra på innovation med hänvisning till bl a Cities of Opportunity 2011.

Min intention var att inleda en dialog för sverigestudien ger vare sig hela bilden över hur det ser ut eller de bästa lösningarna för hur vi kan ändra på detta, eller om vi ens behöver ändra på det. Och just därför är dialogen central för ökad förståelse och för möjligheten att finna en gemensam väg framåt som är bra för alla.

Läs hela Sverigstudien 2011 här.

Hur tänker du? Skriv en kommentar så börjar vi dialogen.