Förberedelser #008 av #blogg100

Sitter på tåget och förbereder kursmoment jag ska hålla för två grupper under torsdag och fredag i favoritämnet organisation och ledarskap. Utmaningen är att hinna med rätt saker på kort tid. Fokus är att rama in området och skapa en förståelse för varför man ska ha frågorna på agendan. Till det serverar jag några modeller och konkreta verktyg som är användbara.

Utgångspunkten är Eliav Zakays, IDF, definition av ledarskap. Den ramar in ledaraskap på ett bra sätt och ger många möjligheter till givande diskussioner.

Leadership is not a role one can step into or out of, if anything it is a philosophy or an attitude to life where moral values and sincerity are extremely important over time.

Har testat definitionen på många ledare och medarbetare och det visar sig att de ledare som varit mest omtyckta har beteenden som ligger närmare definitionen än andra.

Viktigt för ledare är att vara medvetna om vad som händer i de grupper de leder och för att öka deras förståelse och ge dem verktyg för att kunna analysera detta använder jag FIRO. FIRO är, som alla modeller, kritiserad för att vara ofullständig och inte ta hänsyn till allt som händer i en grupp. Ändock är FIRO lätt att förstå på kort tid och använda för att kunna analysera en grupp. Alla som gått UGL före 2008 känner väl till FIRO.

Vad tycker du är viktigt att ledare kan eller vet, kommentera gärna.

Nu finslipning på körschemat innan vi rullar in på Göteborgs Central.

10
  • Karin Hedin

    Det viktigaste är just som du skriver att man har en tydlig filisofi och följer den. Kommunicerar och ger feedback och beröm till sina medarbetare.