Korta tankar kring innovationssystemet i Göteborg – det här är #027 av #blogg100

Eftermiddagen tillbringade jag i ett möte med BIBIG´s partners och andra aktörer i Göteborgs Innovationssystem. Bland annat fanns BRG och Göteborgs Nyföretagarcenter och Coompanion på plats.

BIBIG´s initiativ är ytterligare ett i raden för att bidra till att fler hållbara företag startas i Sverige. Den som har lite insyn i Innovationssystemet i Göteborg vet att det redan finns en uppsjö med aktörer och frågan är om det finns plats för fler – jag tror att det gör det. Det pågår också från olika håll diskussioner om, och i så fall hur, alla aktörerna i innovationssystemet skall samordnas. I min bok är faran med samordning att det lätt blir vertikal samordning som handlar om kontroll i kontrast till horisontell samordning som blir mer av samverkan på lika villkor.

Semantik kan det tyckas men det viktiga att ha i bakhuvudet är att vertikal samordning kan bygga in för mycket av kontroll vilket skapar ett rigitt system som inte kan hantera nya aktörer eller den snabbhet med vilken förändringar sker idag.

Jag tror att en samverkan mellan innovationssystemets aktörer måste byggas efter samma principer som vi vill att innovativa företag byggs. Det innebär bland annat lyhördhet och hög anpassningsförmåga för att alltid vara relevanta gentemot de som vill nyttja aktörerna.

Uppdaterat: Michael Wallenius ger på sin blog sin syn på en del av innovationssystemet i Göteborg.

10