Ett radikalt alternativ till Västlänken – det här är #033 av #Blogg100

Mycket tankearbete har lagts ner för att hitta en lösning för framtiden vad gäller järnvägstrafiken till och från Göteborg. I allt detta tankearbete påstår nog en del att de tänkt utanför boxen, kanske till och med att de hittat en lösning som är utanför boxen. Boxen i detta fall är Centralen och idén om att den ligger där den ligger och ska fortsätta ligga där den ligger. Då begränsas utrymmet för att hitta nya radikala lösningar.

När arkitekten Gunnar Anjou i dagens GP föreslår att Flytta Centralen till Gårda visar han att han tänkt utan boxen. Gunnar har utifrån ett blankt papper hittat en radikal lösning på problemet med spårkapacitet till och från Göteborg. Det finns inga specifika uträkningar i artikeln men han pekar på ett antal stora fördelar med en ny Central i Gårda. Både vad gäller själva byggandet och funktionen när den står klar. Därför är det oansvarigt om stadens politiker väljer att inte utreda alternativet.

Att skapa en fungerande lösning för framtiden borde vara viktigare än prestigen i att inte kunna ändra på ett omstritt beslut – är prestigen viktigare än att hitta den bästa lösningen för kommande generationer?

Blir intressant att se vad de RödgrönaAllisansen och Vägvalet vågar göra av detta sena förslag.