Samarbete är framtiden – det här är #035 av #blogg100

I det enorma flödet av information vi konsumerar dagligen finns det ändå saker som fastnar och som vi kommer ihåg. Vi gör en mental notering eller lägger en länk i något arkiv för att vi ska hitta tillbaka till just den biten information.

Den här TED föreläsningen är en sådan. En film om forskning som pågår om flygande robotar  som samarbetar – fascinerande. Robotarna kan inte samarbeta om vi inte ger dem regler för hur det ska gå till. Eftersom vi människor är duktiga på att samarbeta och gärna gör det finns alla förutsättningar att lära robotar att göra det också.

Titta och fascineras.