Vad nya ledare ofta glömmer – det här är #047 av #Blogg100

Min erfarenhet som ledd och som ledare är att precis alla som leds har massor av åsikter om hur ledaren idealt ska vara och bete sig. Oftast är synen på ideala ledare samstämmig med vad forskningen pekar på som effektiva beteenden hos ledaren.

Något fascinerande händer dock många när de utses till ledare. De glömmer bort alla ofta vettiga insikter om hur ledarskapet ska utövas effektivt. Det är som om huvudet töms för att kunna fyllas med något nytt och okänt när det enda som egentligen behövs är att stanna upp och svara på en enda fråga:

Hur vill jag själv bli ledd?