Vid kvartalsslut inträder kortsiktigheten – det här är #069 av #Blogg100

Vi lever i en kvartalsekonomi och idag är det första dagen på kvartal 2. Inför ett kvartalslut är det ett febrilt arbete i många organisationer för att göra ett så bra kvartal som möjligt och då är det lätt hänt att organisationer helt plötsligt blir kortsiktiga.

En sak som händer är att säljare gärna hjälper kunder att pruta bara för att stänga en sista affär.

Strunta i kvartalet, låt säljprocessen ha sin gång och gör bättre affärer istället.

 • Magnus Ewert

  En lustig sak är kortsiktigheten kan bli långsiktig, eller om man ska vara mer exakt kanske snarare omvänt långsiktig. Det är också här som den ofta förekommande motsättningen mellan tekniker och ekonomer uppenbarar sig.

  Om teknikerna kommer en månad före kvartalsslutet och säger att de behöver en massa nya produkter, så säger ekonomerna gärna nej för att de får vänta med det till efter kvartalsskiftet. Summa summarum, företaget visar upp ett mycket bättre resultat, men konkurrenterna fick kanske en månads försprång.

  På samma sätt vill teknikerna ofta ha den (tekniskt) bästa möjliga lösningen, medan ekonomerna vill ha den billigast möjliga. Här skulle man kunna enas om att båda parter kan gå med på att det är bra med den effektivaste möjliga lösningen, eller t.o.m den kostnadseffektivaste möjliga lösningen. Men än så länge så är det bara ord och så länge man inte har en entydig och samstämmig definition av ”möjliga” så blir det ändå inte som någon hoppats.

  För att lösa denna ekvation måste dels ekonomerna lära sig att det inte alltid är bäst att något är billigt. Det heter ofta att ”man får vad man betalar för” och många gånger stämmer det skrämmande väl.

  På samma sätt måste tekniker i sina kravspecar även ha med ett ekonomiskt perspektiv. Det räcker inte med att en produkt/lösning är tusen gånger bättre, om den betalar sig först efter 200 år.

  En fälla här är avtal som är uppgjorda och prispressade i förväg, typ ramavtal. Slutkunden får visserligen många gånger en både fast och låg kostnad, men leverantören kommer givetvis inte att leverera sina dyraste eller kanske bästa lösningar. Dessa behövs till affärer där priset är förhandlingsbart.