Visualisering av Big Data – det här är #088 av #blogg100

Det här är ett exempel på vad man kan göra med data som samlats in. Ofta refereras det till som Big Data. I det här fallet visas hur folk rör sig och nyttjar lokaltrafiken i London.

Det går att betrakta enbart som vacker, rörlig konst. Vi kan också börja ställa frågor kring vad vi ser, studera bildens enskilda detaljer, zooma ut och in, vända  och vrida för att hitta avvikelser eller mönster. Mönstren är viktiga för beroende på vad de innebär kan de vara bra eller dåliga för vad vi gör. Men det är först när vi ser mönstren som vi kan börja fundera kring det.

Hur umgås du med mönstren i din verksamhet?