De sanna värderingarna är de som syns – #blogg100

Vi arbetar i organisationer som alla har en uppsättning värderingar som man lever efter eller säger sig leva efter. Själva värderingarna är inget vi kan se mer än som ord i organisationernas dokument. Däremot kan vi när vi interagerar med företrädare för organisationen märka attityder och beteenden. Det är då det blir intressant för alltför ofta finns det en skrämmande skillnad mellan värderingarna och beteenden.

values

Ibland hamnar jag mitt i det själv och blir förbannad men inte bara på det som händer utan senast även för att jag inte själv ställde mig upp och sa ifrån, där och då. Tanke och vilja fanns men jag gjorde som de andra som skrattade lite. Sen gick livet vidare.

Samtidigt är det en intressant och ibland skrämmande process som å ena sidan skapar band i en grupp och förenar, å andra sidan exkluderar och skapar avstånd till andra grupper eller individer.

Det är slut med stillasittandet och tigandet.

014/100 av #blogg100