Ämbetsmannaansvar – #blogg100

Förr i tiden fanns det något i Sverige som hette ämbetsmannaansvar. Det var det straffrättsliga ansvaret för offentliganställda och som innebar att fel eller försummelser i tjänsten kunde leda till ansvar för tjänstefel. För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet. Möjliga påföljder var böter och fängelse, men även de särskilda ämbetsstraffen suspension och avsättning kunde tillgripas.

Källa: WikiPedia

Med tanke på hur Göteborgs skolor sköts är det många som ska vara glada att ämbetsmannaansvaret avskaffades 1 januari 1976.

Klippet från SVT visar toppen av isberget.

Det finns även ett politiskt ansvar och där faller domen 14 september i år. Men jag är skeptisk till att den rödgröna majoriteten behöver bäva. Medborgarna har visat sig vara dåliga på att döma.

Göteborg har dom politiker man förtjänar.

034/100 av #blogg100.