Kategoriarkiv: Organisation

De sanna värderingarna är de som syns – #blogg100

Vi arbetar i organisationer som alla har en uppsättning värderingar som man lever efter eller säger sig leva efter. Själva värderingarna är inget vi kan se mer än som ord i organisationernas dokument. Däremot kan vi när vi interagerar med företrädare för organisationen märka attityder och beteenden. Det är då det blir intressant för alltför ofta finns det en skrämmande skillnad mellan värderingarna och beteenden.

values

Ibland hamnar jag mitt i det själv och blir förbannad men inte bara på det som händer utan senast även för att jag inte själv ställde mig upp och sa ifrån, där och då. Tanke och vilja fanns men jag gjorde som de andra som skrattade lite. Sen gick livet vidare.

Samtidigt är det en intressant och ibland skrämmande process som å ena sidan skapar band i en grupp och förenar, å andra sidan exkluderar och skapar avstånd till andra grupper eller individer.

Det är slut med stillasittandet och tigandet.

014/100 av #blogg100

IT eller inte IT – #blogg100

Att införa nya IT-system handlar inte om att att införa nya IT-system. Det handlar snarare om att fundera ut vilken kultur man vill bygga och hitta sätt att stödja bygget. Om det innebär att man införa  IT-system så fine. Om det slutar med att man inte införa IT-system så fine med det med.

Frågor i processen blir viktigare än svar. Fel svar kommer ur fel frågor. Systemen stjälper istället för hjälper och kulturen blir ingen kul tur.

Egentligen inget nytt men frågor var vad vi i mångt och mycket brottades med idag hos Great Beyond och frågan som hänger kvar och som tål att loppas är: Ställde vi rätt frågor?

Den som loppar får så.

011/100 av #blogg100

Serie om förhandling och konflikthantering

Förmåga att förhandla och hantera konflikter är bland de två viktigaste förmågor vi behöver för att skapa Förtroendefulla relation. I nästan alla situationer vi hamnar i gäller det att kunna detta. Ibland är det på en så subtil nivå att det bara funkar, i andra lägen räcker inte allt vi lärt oss och erfarit till utan relationen havererar.

Det kommer att handla om tekniker att hantera situationer och om våra rädslor som står i vägen för att skapa fungerande samarbeten.

Jobbar på inläggen, första kommer om några dagar.

Tills dess, fundera på det här: Vad är en konflikt?

009/100 av #blogg100