Kategoriarkiv: Politik

Demokrati – #blogg100

Sedan 2001 deltar Försvarsmakten i Unama  – United Nations Assistance Mission in Afghanistan – som är FN:s insats i Afghanistan. Försvarsmakten deltar även, sedan 2006, i Isaf med uppdrag  att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

Idag har det hållits val i Afghanistan. Ett val där kvinnor fått delta. Nedan en av många bilder som synts på nätet från dessa val.

Skärmavbild 2014-04-05 kl. 23.41.17

Många svenska soldater har riskerat sina liv, varav 5 dödats, för att dessa val ska kunna hållas.

Det minsta du kan göra är att skänka dem en tanke. Vill du göra mer än skänka dem en tanke, klicka dig då vidare till Fredsbaskrarna (@fredsbaskrarna)

036/100 av #blogg100

Ämbetsmannaansvar – #blogg100

Förr i tiden fanns det något i Sverige som hette ämbetsmannaansvar. Det var det straffrättsliga ansvaret för offentliganställda och som innebar att fel eller försummelser i tjänsten kunde leda till ansvar för tjänstefel. För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet. Möjliga påföljder var böter och fängelse, men även de särskilda ämbetsstraffen suspension och avsättning kunde tillgripas.

Källa: WikiPedia

Med tanke på hur Göteborgs skolor sköts är det många som ska vara glada att ämbetsmannaansvaret avskaffades 1 januari 1976.

Klippet från SVT visar toppen av isberget.

Det finns även ett politiskt ansvar och där faller domen 14 september i år. Men jag är skeptisk till att den rödgröna majoriteten behöver bäva. Medborgarna har visat sig vara dåliga på att döma.

Göteborg har dom politiker man förtjänar.

034/100 av #blogg100.

Stockholms Stadsbibliotek

Ett vackert bibliotek – #blogg100

Det finns många vackra byggnader i vårt avlånga land liksom många begåvade arkitekter.

31 Mars 1928 invigdes Stockholms Stadsbibliotek efter en byggtid på 10 år. Arkitekt var Gunnar Asplund som ligger bakom en rad andra vackra byggnader.

2

En annan byggnad han ritat är tillbyggnaden av Göteborgs Rådhus (1936) som nyligen renoverats.

800px-Radhuset_Gbg_med_tillbyggnad_crop

Asplund var en av de främsta företrädarna för 1920-talets Nordisk klassicism dit Stockholms stadsbibliotek räknas. Han var även en av pionjärerna inom funktionalismen.

Funktionalismen, funkis i folkmun, gillar jag som stil. Samtidigt finns det i detta en massa motsägelser som bottnar i en rad ideologiska tankar. Mer om detta kanske kommer i ett framtida inlägg.

031/100 av #blogg100.