Kategoriarkiv: Säkerhetspolitik

Ett litet ord kan ändra sanningen

Idag har jag flera gånger fått frågan om jag missat morgonens nyheter om att Putin beordrat att  Ryska trupper ska återvända till sina baser.

Putin återkallar styrkorna” skriver Piteå-tidningen och flera andra svenska tidningar.

”Putin återkallar styrkor från övning” skriver finska huvudstadsbladet i rubriken.

Det är små men avgörande skillnader mellan rubrikerna som ger artiklarna helt olika innebörd. Först längre in i de svenska artiklarna kommer de avgörande viktiga detaljerna.

”Ordern gäller de styrkor som beordrats genomföra överraskningsövningar i närheten av gränsen till Ukraina, skriver Reuters och Interfax. Källan är talespersonen i Kreml.”

Flera jag pratade med i morse hade missat och dragit lite av en lättnadens suck för att de tolkat det som att Putin nu tagit sitt förnuft till fånga. 

Hur vi hanterar information och hur vi förhåller oss till den är oerhört viktigt. Extra viktig blir det i krislägen och det dessutom kan finnas intresse från parter att sprida felaktig och vilseledande information.

Slutsatser av min morgon är: Läs hela artikeln, försök att jämföra med andra media och framförallt med utländska media. Dra inte för snabba slutsatser.

Om du vill bevaka händelserna i Ukraina lite mer och lite bättre rekommenderar jag Fredrik Wass @bisonblog Guide ”Guide: Så bevakar du situationen i Ukraina snabbare än svenskamedier”.

Du kan även följa min twitterlista Security Politics som innehåller mycket bra info och kunskap.

004/100 #blogg100

Ryssland i västerled

I första veckan av Mars utbröt en våldsam brand i ett hyreshus utanför Tallin. När brandkåren kom till platsen var huset övertänt och bara några enstaka boende hade tagit sig ut. De flesta med svåra rök och brännskador. I samtal med med de skadade framkom det att huset till största delen beboddes av ryssar och branden tycktes ha brutit ut i flera trappuppgångar samtidigt. Detta kunde ju tyda på att branden var anlagd men ingen kom att tänka i de banorna så länge brandbekämpningen pågick. En annan märklig händelse var att det i media kom ett skarpt fördömande från Moskva redan innan de första brandbilarna var på plats. Det var något som ingen dock noterade förrän det var för sent. Moskva noterade åter att man hade fortsatt  avsikt att skydda ryska minoriteter mot våld.

Samtidigt hade en beredskapsövning avslutats i Kaliningrad där bland annat 336 Marininfanteribrigaden hade övat landstigning. Som en följd av händelserna i Tallin beordrades brigaden att åter ilasta Landstigningsfartyget Peresvet för att tillsammans med stödfartyg förflyttas till Finska viken. Där skulle man vara beredda att vid behov kunna stödja en insats för att stödja Ryssar i Estland. Vad få kände till var att bara delar av brigaden fanns med och ännu färre visste varför.

Flera nationers signalspaning noterade att fartygsgruppen valde en omväg genom att ta en extremt västlig rutt som tog den nära Svenskt territorialvatten. Alla tänkte att de nog medvetet valde att hellre gå nära ett neutralt land än nära ett NATO-land. Mycket riktigt fanns hela tiden NATO-flyg nära fartygsgruppen för att spana.

När fartygsgruppen är  i höjd med Fårösund men på internationellt vatten kommer ett Maday anrop från Peresvet om att hon tar in vatten och begär att få gå mot Fårösund dit man tror sig kunna komma utan att sjunka. MRCC i Göteborg som plockar upp anropet ger klartecken och larmar övriga enheter som finns i närområdet. Allt som fanns i närområdet var civila fartyg som i händelse av nöd är skyldiga att understödja.

När man efter några timmar kommer till Fårösund körde befälhavaren hårt på grund och beordrade urlastning för att rädda material och soldater.

De JAS med spaningskapacitet som sent omsider kommer fram till Fårösund efter att ha startat från F21 får massor med uppseendeväckande bilder med sig hem. Peresvet ligger nära land i Fårösund på sida på botten efter att befälhavaren efter urlastning beordrat sänkning av fartyget. På land finns nu delar ur 336 MIB grupperade men det som får alla att sätta kaffet i halsen är att deras uppgift tycks vara att skydda Iskander M  som tydligt syns på spaningsfotona.

Utan ett avlossat skott hade Gotland ockuperats.

(2014-03-11) I går skrev Karlis Neretnieks hos Försvar och säkerhet om Gotlands försvar Försvara Gotland – Varför och hur? med vilket scenariot ovan troligast kunnat se annorlunda ut och till Svensk fördel.

003/100 av #blogg100

Krig

Hade inte tänkt eller fantiserat om att sätta Krig som rubrik på ett blogginlägg. I alla fall inte med anledning av Krig.

Utifrån definition på vad Krig är är det diskutabelt om vi är där ännu och från Rysk sida vill man så klart i det längsta spela korten så att det faller utanför definitionen. Men följer vi tangenten av de händelser som utspelat sig bara under kvällen är det krig vi är på väg mot.

I detta hörde jag någon säga ”Ja, men det är ju Ukraina” och det är sant men glöm inte att det är ett europoeiskt land som utmanar ett annat europeiskt land. Dessutom försöker man i retoriken dra in Polen och Slovakien och måla ut dem om aggressiva parter i händelserna. (Hittar inte källan)

Det kanske inte föreligger ett direkt hot mot Sverige men tittar man på de scenarios som kan utspelas kan säkerhetsläget och maktbalansen förändras drastiskt i vårt närområde och för våra granländer runt Östersjön.

För den som vill fördjupa sig mer än bara det som står att läsa i dagstidningar och vad som rapporteras på TV kan jag rekommendera bland annat följande bloggar:

Försvar och Säkerhet och på Twitter @forsvarsakerhet

Wiseman´s Wisdoms och på Twitter @wisemanswisdoms

Säkerhetspolitiska reflektioner och på Twitter @OAJonsson

Cornucopia och på Twitter @Cornubot.

Följ gärna min Twitterlista Security politics där följer jag relevanta twittrare inom området säkerhetspolitik – både svenska och internationella.

Bara tiden kan utvisa vad som händer men det ser inte bra ut.

001/100 #blogg100