Om Spazio

Spazio är en plats för tankar och idéer. Det kretsar kring affärer, människor och teknik. När och där dessa möts blir det intressant.

Spazio kommer ursprungligen från latinets spatium. Spazio är den Italienska härledningen med betydelsen utrymme (space) eller rum (room).