Etikettarkiv: BIBIG

Saker jag ska skriva om. Någon gång. – det här är #030 av #blogg100

Dagens skrivtid har jag mest lagt på att hitta saker att skriv om. Har insett att det är en viktig del i processen att kunna publicera varje dag. Det måste alltid finnas att lager med råmaterial att stoppa in i skrivfabriken.

Idag blir det lista med några saker som ligger i pipen för framtida inlägg.

@beslutsdoktorn Ari Riabacke har inspirerat till ”Facebookvänner och vänner på Facebook

Någonstans mellan 60 000 och 80 000 företag i Sverige står inför ett generationsskifte men det finns siffror som tyder på att bara 6 av 10 har en plan för hur det ska gå till.

Det diskuteras mycket kring hur vår framtida energiförsörjning ska se ut. I många fall är det kortsiktiga diskussioner och förslag kring att kommersialisera teknik som ännu inte är bevisat hållbar.

Hur det var att ha en mailaddress 1989 och få världen att förstå konceptet surfa är något att skriva mer om.

Om några veckor är det WebCoast – det kommer självklart att generera inlägg kring det som avhandlas där och vad det är vet ju ingen egentligen förrän vi är där. Som ett gigantiskt kinderegg…

#blogg100 företeelsen som sådan kommer att generera fler #meta inlägg.

Struktören David Stjärnholm fick mig att börja fila på en text om tankar kring struktur.

Jag har idéer till fler texter kring Innovationssystemet i Göteborg som uppföljning på det jag skrev tidigare i veckan efter möte med BIBIG. Finns fler aspekter att ta upp kring detta för Göteborg så viktiga ämne.

Du som läst listan, finns det något tycker jag ska skriva om eller har du input till något på listan så skriv gärna en kommentar.

 

10
10

Korta tankar kring innovationssystemet i Göteborg – det här är #027 av #blogg100

Eftermiddagen tillbringade jag i ett möte med BIBIG´s partners och andra aktörer i Göteborgs Innovationssystem. Bland annat fanns BRG och Göteborgs Nyföretagarcenter och Coompanion på plats.

BIBIG´s initiativ är ytterligare ett i raden för att bidra till att fler hållbara företag startas i Sverige. Den som har lite insyn i Innovationssystemet i Göteborg vet att det redan finns en uppsjö med aktörer och frågan är om det finns plats för fler – jag tror att det gör det. Det pågår också från olika håll diskussioner om, och i så fall hur, alla aktörerna i innovationssystemet skall samordnas. I min bok är faran med samordning att det lätt blir vertikal samordning som handlar om kontroll i kontrast till horisontell samordning som blir mer av samverkan på lika villkor.

Semantik kan det tyckas men det viktiga att ha i bakhuvudet är att vertikal samordning kan bygga in för mycket av kontroll vilket skapar ett rigitt system som inte kan hantera nya aktörer eller den snabbhet med vilken förändringar sker idag.

Jag tror att en samverkan mellan innovationssystemets aktörer måste byggas efter samma principer som vi vill att innovativa företag byggs. Det innebär bland annat lyhördhet och hög anpassningsförmåga för att alltid vara relevanta gentemot de som vill nyttja aktörerna.

Uppdaterat: Michael Wallenius ger på sin blog sin syn på en del av innovationssystemet i Göteborg.

10