Etikettarkiv: historia

Ryssland i västerled

I första veckan av Mars utbröt en våldsam brand i ett hyreshus utanför Tallin. När brandkåren kom till platsen var huset övertänt och bara några enstaka boende hade tagit sig ut. De flesta med svåra rök och brännskador. I samtal med med de skadade framkom det att huset till största delen beboddes av ryssar och branden tycktes ha brutit ut i flera trappuppgångar samtidigt. Detta kunde ju tyda på att branden var anlagd men ingen kom att tänka i de banorna så länge brandbekämpningen pågick. En annan märklig händelse var att det i media kom ett skarpt fördömande från Moskva redan innan de första brandbilarna var på plats. Det var något som ingen dock noterade förrän det var för sent. Moskva noterade åter att man hade fortsatt  avsikt att skydda ryska minoriteter mot våld.

Samtidigt hade en beredskapsövning avslutats i Kaliningrad där bland annat 336 Marininfanteribrigaden hade övat landstigning. Som en följd av händelserna i Tallin beordrades brigaden att åter ilasta Landstigningsfartyget Peresvet för att tillsammans med stödfartyg förflyttas till Finska viken. Där skulle man vara beredda att vid behov kunna stödja en insats för att stödja Ryssar i Estland. Vad få kände till var att bara delar av brigaden fanns med och ännu färre visste varför.

Flera nationers signalspaning noterade att fartygsgruppen valde en omväg genom att ta en extremt västlig rutt som tog den nära Svenskt territorialvatten. Alla tänkte att de nog medvetet valde att hellre gå nära ett neutralt land än nära ett NATO-land. Mycket riktigt fanns hela tiden NATO-flyg nära fartygsgruppen för att spana.

När fartygsgruppen är  i höjd med Fårösund men på internationellt vatten kommer ett Maday anrop från Peresvet om att hon tar in vatten och begär att få gå mot Fårösund dit man tror sig kunna komma utan att sjunka. MRCC i Göteborg som plockar upp anropet ger klartecken och larmar övriga enheter som finns i närområdet. Allt som fanns i närområdet var civila fartyg som i händelse av nöd är skyldiga att understödja.

När man efter några timmar kommer till Fårösund körde befälhavaren hårt på grund och beordrade urlastning för att rädda material och soldater.

De JAS med spaningskapacitet som sent omsider kommer fram till Fårösund efter att ha startat från F21 får massor med uppseendeväckande bilder med sig hem. Peresvet ligger nära land i Fårösund på sida på botten efter att befälhavaren efter urlastning beordrat sänkning av fartyget. På land finns nu delar ur 336 MIB grupperade men det som får alla att sätta kaffet i halsen är att deras uppgift tycks vara att skydda Iskander M  som tydligt syns på spaningsfotona.

Utan ett avlossat skott hade Gotland ockuperats.

(2014-03-11) I går skrev Karlis Neretnieks hos Försvar och säkerhet om Gotlands försvar Försvara Gotland – Varför och hur? med vilket scenariot ovan troligast kunnat se annorlunda ut och till Svensk fördel.

003/100 av #blogg100

En nyhet som skuggades av Titanics undergång – det här är #083 av #blogg100

I slutet av Juli 1909 lyckas Louis Blériot flyga över Engelska kanalen i sitt egenkonstruerade Bleriot XI. För detta vann han 1000 pund som Daily Mail utlyst till den som först flög över Engelska kanalen.

Knappt 3 år senare, den 16 April, flyger som första kvinna amerikanskan Harriet Quimby, även hon i en Bleriot, över Engelska kanalen men nyheten om det drunknar i en mycket större nyhet. Det är nyheten om att Titanic sjunkit efter att den 15 April ha seglat på ett isberg på sin jungfrufärd till New York.

Det är världens dittills största fartygskatastrof med drygt 1500 omkomna så vad är då en flygtur på en knapp timme…

PS. Om Titanic har de flesta säkert läst massor men Blériots och Quimbys historier är också värda att läsa.

10
10

Joseph von Fraunhofer finns i våra liv nästan varje dag – det här är #043 av #Blogg100

Instrumentmakaren och vetenskapsmannen Joseph von Fraunhofer föddes 6 Mars 1787 i bayerska Straubing.

1949 bildades Fraunhofer-Gesellschaft som idag är Europas största forskningsorganisation för tillämpad forskning och tagit sitt namn efter Joseph von Fraunhofer. Forskningen genomförs inom områden som hälsa, säkerhet, kommunikation, miljö och energi. Kort sagt inom områden som vi dagligen påverkar våra liv.

Ett av alla de patent Fraunhofer innehar är ett patent vi kommer i kontakt med nästan varje dag – patentet på ljudformatet MP3.