Alla måste inte förstå konceptet sommartid – det här är #067 av #Blogg100

Det är viktigt att förstå en massa saker i livet. Viktigare är det att förstå vad som är viktigt att förstå och vad som är mindre viktigt att förstå. Fast viktigast är att våga erkänna vad du inte förstår.

Jag erkänner att jag inte helt och hållet greppar konceptet med sommartid. Jag tycker inte heller att det är viktigt att förstå det helt och hållet för så länge jag kommer ihåg att ställa om klockan i natt är det business as usuall.

10
  • Magnus Ewert

    Lika viktigt som att förstå saker eller kanske ännu viktigare, är att inse vad man förstår. Alltför många tror att de förstår något som de i själva verket inte har en aning om och då har de inte heller den friheten att erkänna att de inte förstår (eftersom de inte förstår att de inte förstår).

    På samma sätt är det när man ska lära sig något, men då gäller det istället att man måste kunna ta ut kursen, segla mot vinden och kryssa mellan det som är viktigt att lära sig. Eller om man säger så, vissa saker är inte meningsfullt att lära sig då man lika gärna kan slå upp det när man behöver. Enkelt uttryckt så är det mycket viktigt att lära sig och förstå sammanhang, samband, skeenden och konsekvenser, medan man ofta kan utelämna de små detaljerna då de är lätta att slå upp.

    Något som stämmer helt med detta är det gamla talesättet – ”Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan”. Så att våga erkänna att man inte förstår något, är ofta bara resultatet av att man vet och har lärt sig en massa…