Bootstrapping – det här är #050 av #Blogg100

Boostrapping är ett begrepp som förekommer i många olika sammanhang. Inom företagsutveckling pratar man om finansiell bootstrapping där det handlar om att undvika att använda finansiella resurser från externa investerare.

I varierande grad måste grundarna nyttja egna medel för att finansiera verksamheten vilket innebär en risk. Å andra sidan innebär det en stor frihet i att bestämma hur verksamheten ska drivas och utvecklas.

Exempel på tekniker för bootstrapping är:

Entreprenören finansierar med insats av egna medel
”Sweet Equty” syftar på att man arbetar för låg eller ingen lön alls mot andelar i verksamheten
Minskade kundfordringar
Längre kredittider hos leverantörer
Gemensam användning av resurser, t e x dela på maskiner, lokaler eller medarbetare
Låga lagernivåer

Listan kan göras lång men en när den enkla lösningen på en aktivitet som kräver insats av pengar borde frågan alltid vara: ”Hur kan vi göra det här så att det kostar mindre eller ingenting alls?”

Exempel på företag som använt bootsrapping är Dell och Facebook. Om dom lyckats använda bootstrapping borde det innebär att det kan vara en framgångsrik väg för många, många fler företag att starta och växa av egen kraft.

Vad har du gjort, vad kan du göra för att minska behovet av extern finansiering?

 

10