Etikettarkiv: mönster

Vi ser så lite – #blogg100

Varje dag samma buss, samma vagn mellan samma hållplatser. Variationen är liten, ofta bara en hållplats längre bort eller lite närmare. Läser i tidningen att det hänt en grej någonstans i staden och en annan grej på i en annan del av staden. På platser som har ett namn men i mitt huvud bara min egen fantasibild.

Idag åkte jag en annan vagn till en plats med ett namn och bilden jag hade med mig var en annan än den jag såg. Jag läste inte tidningen när jag färdades i den verkliga bilden, många gånger vackrare och full av detaljer än min fantasi.

Jag såg och tänkte så mycket det finns att se och upptäcka bara man bryter ett mönster. Bara man gör lite annorlunda.

När var du modig, när bröt du dina mönster senast?

019/100 av #blogg100

Visualisering av Big Data – det här är #088 av #blogg100

Det här är ett exempel på vad man kan göra med data som samlats in. Ofta refereras det till som Big Data. I det här fallet visas hur folk rör sig och nyttjar lokaltrafiken i London.

Det går att betrakta enbart som vacker, rörlig konst. Vi kan också börja ställa frågor kring vad vi ser, studera bildens enskilda detaljer, zooma ut och in, vända  och vrida för att hitta avvikelser eller mönster. Mönstren är viktiga för beroende på vad de innebär kan de vara bra eller dåliga för vad vi gör. Men det är först när vi ser mönstren som vi kan börja fundera kring det.

Hur umgås du med mönstren i din verksamhet?